Pedagojik Misyon

AGÜ Psikoloji Bölümünün Misyonu

Türkiye'de öncü bir örnek olan AGÜ Psikoloji bölümü, öğretim modeli olarak eleştirel bir pedagojik yaklaşım olan Kritik Pedagojiyle Esnek ve Dinamik Öğrenme (Flexibale and Dynamic Learning with Critical Pedagogy; FDLCP) yaklaşımını takip etmektedir. Bu pedagojik yaklaşıma dayanarak AGÜ Psikoloji, 8 ana program hedefini ve 9 temel beceri kazanımını ve öğrenme çıktılarını tüm programa uyarlamaktadır.