İNOVASYON

AGÜ Psikoloji Bölümü, yenilikçi pedagojik yaklaşımlara sahip olmanın yanı sıra Türkiye'de psikoloji alanında önemli bir yeniliği daha sağlamak amacındadır. Mevcut psikoloji programlarından farklı olarak, programımız müfredatında Psikolojik Yenilik ve Sosyal Sorunlar Üzerindeki Etki (Psychological Innovation and Impact on Social Problems; PIISP) modelini takip etmektedir. Bu model, AGÜ Psikoloji bölümünü, esas olarak psikolojinin teorik öğretimine öncelik veren diğer birçok lisans programından ayırır. Bu model, öğrencilerin sivil toplum kuruluşları, sağlık ve eğitim kurumları, belediyeler, meslek odaları, orta ve küçük ölçekli çeşitli kamu ve özel kuruluşlarla birlikte düzenlenebilen çok çeşitli projelerde yer almalarını sağlar ve teşvik eder. Bu projeler, çeşitli ölçeklerdeki şirketler, UNESCO, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Af Örgütü gibi insan merkezli projeleri destekleyen ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen projeler olabilir.

 

Mezuniyet kriterlerini karşılamak için öğrenciler bu projeleri hayata geçirebilir ve müfredatlarında “Non-AGU Project” (AGÜ Dışı Proje) veya “Independent Study” (Bağımsız Çalışma) dersleri olarak sayılmalarını sağlayabilir. AGÜ Psikoloji, bu yöntemi müfredatında benimseyerek, psikolog adaylarını sadece psikoloji biliminin temelleri ile donatmayı değil, aynı zamanda bu bilgiyi sosyal hayatın zorluklarını çözerken uygulayabilecek genç psikologlar yetiştirmeyi, öğrencilerin kariyerlerini buna uygun inşa etmeyi ve öğrencilere mezuniyet sonrası için gerekli vizyonu lisans eğitimi sürecinde kazandırmayı amaçlar.