Psikoloji Katalog Bilgisi

Psikoloji Bölümü 2020-2021 yılında kurulmuş olup ders kataloğu hazırlık aşamasındadır. Program inşasında inovative ve çağcıl bir yaklaşımı benimseyen AGÜ Psikoloji Bölümü, müfredat çalışmalarında aşağıda belirtilen politikalar çerçevesinde hareket etmektedir. 

AGÜ Psikoloji 21. yüzyıl küresel bağlamında; iş, sanat, endüstri dünyası ve sosyal yaşamın ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle donatılmış dünyaya entegre psikologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle AGÜ Psikoloji programı Türkiye’de bir ilk olarak eleştirel pedagojik yaklaşımı benimseyen Esnek ve Dinamik Öğrenme Modelini (EDÖM; Flexible and Dynamic Learning with Critical Pedagogy, FDLCP) bir öğretim modeli olarak sunmaktadır. Bu yaklaşım yoluyla AGÜ Psikoloji 8 temel program amacı ve bu amaçlara bağlı 9 temel beceri kazanımını ve öğrenim çıktısını tüm programı boyunca kendisine adapte etmektedir. Bu amaçlar AGÜ Psikoloji bölüm programlarını Bilgi Temeli (Knowledge Base), Araştırma Yöntemleri (Research Methods), Veri Okuryazarlığı (Quantitative Literacy), Eleştirel Düşünce (Critical Thinking), Yazılı-Sözlü İletişim ve Etkileşim Becerileri (Interaction and Communication Skills -Written&Oral), Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı (Information and Technological Literacy), İnsan Esenliği için Teknoloji İnovasyonu (Technology Innovations to Human Well-being) ve Psikoloji Değerleridir (Values in Psychology). Bu amaçları merkezine alan AGÜ Psikoloji Bölümünün temel aldığı öğrenci beceri kazanımları yalnızca Türkiye’nin saygın psikoloji topluluğu olan Türk Psikologlar Derneği değil aynı zamanda Avrupa Psikoloji Federasyonu Derneği (EFPA) ve Amerika Psikoloji Derneği (APA) gibi psikoloji dünyasının saygın kuruluşlarının psikoloji öğretimi programlarının da akreditasyonlarında gerekli gördüğü temel becerileri kapsamaktadır.

Bölümümüzün üniversite geneline açmış olduğu derslere yönelik izlence örnekleri aşağıda yer almaktadır.

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ AÇILAN DERSLER

PSY202 Section 01 Psychology for Everyday Life

PSY202 Section 02 Psychology for Everyday Life

GLB101 AGU Ways

GLB201Section 07 Social Psychology of Food and Health in the Context of COVID19 Pandemic

GLB301 Sustainability

Öğrenci Bilgi Sistemi UİS

 

  GBL Dersleri ve Program Çıktıları* Matrisi              
  Yüksek düzeyde destekliyor                
  Orta düzeyde destekliyor                
  Düşük Düzeyde destekliyor                
  Desteklemiyor                
    PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8
GLB101 AGU WAYS                
GLB102 Yenilikçilik ve Girişimcilik                
GLB201  Gıda ve Sağlık                
GLB202 Nüfus ve Göç                
GLB301 Sürdürülebilirlik                
  * Program çıktılarının güncellenmesi devam etmektedir.