AKADEMİK KADRO

AHMET ÇOYMAK

AHMET ÇOYMAK

Dr. Öğr. Üyesi (Bölüm Başkanı)

Doktora : Queen's University Belfast (Kuzey İrlanda), 2015

Araştırma : Sosyal kimlik içeriği kuramı, gruplararası ilişkiler, sivil katılım, politik güven, kalıpyargı ve ayrımcılık, cinsiyet psikolojisi, vatandaşlık psikolojisi, sosyal temsiller, ölçme ve veri Madenciliği, Çok Düzeyli Modelleme, Yapısal Eşitlik Modelleri

BİLGE YALÇINDAĞ

BİLGE YALÇINDAĞ

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji, 2015

Araştırma : Benlik, benlik büzenleme, yüreklilik ve umut, ahlak, Türkiye'de sosyal psikoloji yazını

Mehmet Akif Güzel

Mehmet Akif Güzel

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora : University of Southampton (İngiltere), Psikoloji, 2012

Araştırma : üstbiliş, hatırlama süreçleri, deneysel psikopatoloji; ayrıca yeme davranışındaki bilişsel etkiler ve ortaokul çağı öğrencilerin matematik eğitimindeki üstbilişsel süreçler

Sümeyra Bengisu Akkurt

Sümeyra Bengisu Akkurt

Arş. Gör.

Master : Kadir Has University, Psychological Sciences, beklenen mezuniyet yılı 2021

Araştırma : Sosyal kimlik, gruplar arası ilişkiler, etiketlenen gruplar, ayrımcılık, ahlak.

Şakir Yılmaz

Şakir Yılmaz

Doktora Öğrencisi

Doktora : University of Exeter (İngiltere), Klinik Psikoloji (devam etmekte)

Araştırma : Bipolar bozukluk, bipolar depresyon, bipolar depresyon tedavi yöntemleri, harekete geçirme, ruh hali ve davranış bağlantısı

M. Siyabend Kaya

M. Siyabend Kaya

Doktora Öğrencisi

Doktora : University of Reading (İngiltere), Psikoloji (Beklenen mezuniyet yılı Ekim 2022)

Araştırma : Dinamik yönelimli klinik görüşme, Kısa-Yoğun-Acil Psikoterapi (B.E.P.), Projektif testler, Depresyon, Anhedonia, Davranışsal aktivasyon, Panik bozukluk, Nitel ve karma araştırma yöntemleri.