Vizyon

AGÜ Psikoloji Bölümünün Vizyonu

21. yüzyıl küresel bağlamında AGÜPsikoloji, dünya ile bütünleşmiş, iş, sanat ve sanayi sektörlerinin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, sosyal hayatın kendisinin de talep ettiği psikologlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.